Rozhanovce

Pondelok         21.5.      18:00             Jubilujúca Alžbeta / 75 r. / 

                         Svätodušný pondelok                        

Utorok              22.5.        8:00            Jubilujúca Valéria / 70 r. /

                         

Streda               23.5.        --------             ---------------------------------

                                               

Štvrtok               24.5.        18:00           + Mária Trochanová      

                          Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Piatok                25.5.        18:00            ZBP pre Máriu

                          

Sobota              26.5.         8:00            + rod. Orajovej

                          Po sv. omši upratovanie kostola              

Nedeľa              27.5.        8:30             + Vincent Sekerák a zať Štefan

                                           11:00             Jubilujúca Iveta / 45r. /

                           Po sv. omši zbierka na kostol v Herľanoch     

                           Najsvätejšia Trojica                                                                                                        


Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši


Lektori 27.5.2018 -  Najsvätejšia Trojica

8:30 -  Margita Forgáčová, Adriana Zeleňáková, Dagmar Nosáľová

11:00 - Mária Gburiková, Jozef Gburik, Anton Palaščák


Vajkovce

Pondelok         21.5            17:30          

Nedeľa             27.5.           9:45         Najsvätejšia Trojica                                                                                                            


Beniakovce

Pondelok     21.5.          18:00        + z rod. Babjakovej

                                           

Nedeľa         27.5.           9:45        + z rod. Filipovej   

Najsvätejšia Trojica  

                                            

Lektori v nedeľu 27.5.2018 - Iveta Zatorská, Petra Potočňáková, Karolína Jureková


Upratovanie kostola - Monika Goceliaková, Darina Janičková, Helena Hurná