Rozhanovce

Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostolná 2, Rozhanovce

Pondelok          18.3.           18:00       + Jozef Baričko a synovia Jozef a Miroslav

                         

Utorok               19.3.           8:00        + Eleonóra a Renáta  

                           Sv. Jozef, ženích Panny Márie                        

Streda                20.3.           -------      ------------------------------

                           

Štvrtok                21.3.           18:00       + Radoslav Labuda 

                           

Piatok                  22.3.           18:00         ZBP Vierka, Peter a Jozef a mama Helena 

                             17:30         Pobožnosť krížovej cesty

Sobota                 23.3.           8:00          Jub. Regina / 70 r. /

                                             

Nedeľa                 24.3.           8:30         + Nikola Vasilev

                                                 11:00        Jub. Marek Kövér / 40 r. /               

3. pôstna nedeľa     

                                                                                                                                   

Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši

Lektori v nedeľu 24.3.2019 

8:30 - Mária Mihaľáková, Oto Záviš, Jozef Maščák 

11:00 - Veronika Holdová, Mária a Jozef Gburikovi


Vajkovce

Kostol Božieho Milosrdenstva, Vajkovce 265

Štvrtok              21.3.                 17:30               

Nedeľa             24.3.                 9:45                3. pôstna nedeľa                                                                                               


Beniakovce

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Beniakovce 51

Štvrtok                 21.3.                        18:00                + Margita Mattová

Vo štvrtok 30 minút pred sv. omšou sa modlia krížovú cestu otcovia. 

Nedeľa                24.3.                         9:45                 + František a Mária Fortunikovi

3. pôstna nedeľa

Lektori 24.3.2019 - Zátorská Iveta, Potočňáková Petra, Vojtko Dávid

Upratovanie kostola - Goceliaková Monika, Janičková Darina, Hurná Helena