Rozhanovce

Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostolná 2, Rozhanovce

Miluj tak, ako milujú deti, miluj Ježiša, Pannu Máriu, modli sa ruženec
Miluj tak, ako milujú deti, miluj Ježiša, Pannu Máriu, modli sa ruženec

Pondelok          19.8.             

                          

Utorok               20.8.           18:00       Jub. Mária, 60 r.

                             

Streda                21.8.            ---------      ----------------------------

                           

Štvrtok               22.8.           18:00       + Štefan Rusnák, 15. výr. smrti, + dcéra Margita a + syn                                                                     Imrich

                         

Piatok                  23.8.           18:00       + Anna Schloserová, 5. výr. smrti a Štefan Mrásko, 10. výr. smrti

                             

Sobota                24.8.           ---------      ----------------------------------

                                                

Nedeľa                25.8.           8:30      ZBP Štefan

                                                11:00      + Margita, Alžbeta, Ondrej Švihurovi

                                                21. nedeľa "cez rok" 

Upratovanie kostola v piatok po sv. omši

Lektori v nedeľu

8:30 - Barbora Gazdačková, Ľubomír Gazdačko

11:00 - Annamária, Veronika a Marek Rabadovi


Vajkovce

Kostol Božieho Milosrdenstva, Vajkovce 265

Piatok                  23. 8.            17:15        

                                                                  

Nedeľa                25. 8.             9:45           21. nedeľa "cez rok"