Rozhanovce

Pondelok         22.10.       18:00           + Michal Tomko

                                             

Utorok             23.10.        8:00           + Mária Vattaiová

                         

Streda              24.10.       -------             --------------------- 

                                          

Štvrtok              25.10.        18:00         + Erika Mihaláková, 1. výr. smrti

                          

Piatok               26.10.         18:00         Jub. Margita a Štefan Švihura / 55 r. manželstva /

                          

Sobota              27.10.         8:00         + Mária Koniarová

                                        

Nedeľa              28.10.          8:30        + Igor Paško / nedož. 65 r. /

                                              11:00        + Ľudovít Závodník                                

                            30. nedeľa v období cez rok   

                                                                                                                                   

Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši


Lektori v nedeľu 28.10.2018 

8:30 -  Gitka Forgáčová, Magdaléna Freňáková, Adriana Zeleňáková

11:00 -  Mária a Jozef Gbúrikovi, Veronika Holdová


Vajkovce

Štvrtok              25.10.                17:30                    

Nedeľa              28.10.                9:45            30.9. nedeľa v období cez rok                                                                                                      


Beniakovce

Štvrtok               25.10.       18:00         

                            

Nedeľa               28.10.        9:45         Z

30. nedeľa v období cez rok 

                                            

Lektori v nedeľu 28.10.2018 -  M

Upratovanie kostola -  V